Meer grip op verzuim?

Kampt uw organisatie met een hoog ziekteverzuimpercentage? Krijgt u wel de juiste begeleiding en ondersteuning van uw arbodienstverlener? Is de kennis van de Wet Verbetering Poortwachter wel aanwezig in uw organisatie? Wilt u meer grip op het verzuim binnen uw organisatie? Is het tijd om het verzuimbeleid en het verzuimprotocol eens flink onder de loep te nemen? Is één van deze of een vergelijkbare situatie op uw organisatie van toepassing? Neem dan contact met mij op. Ik heb veel ervaring met verzuimbeleid, verzuimbegeleiding, verzuimmanagement en de samenwerkingen met arbodienstverleners.