Afgeronde projecten

Een greep uit de pojecten die ik succesvol heb afgerond:

 • Overstap arbodienstverlener en structurele verlaging ziekteverzuim
 • Reorganisatie
 • Outsourcing bedrijfsactiviteiten
 • Inrichten personeelsdossiers en -administratie
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Invoering variabele beloning
 • Introduceren KPI's en SMART beoordelen
 • Ontwikkelen beoordelingssystematiek
 • Introductie & Socialisatie beleid
 • Schrijven personeelshandboeken en huisreglementen
 • Social Media beleid
 • Rook beleid
 • Arbo beleid
 • Verzuimbeleid en -protocol
 • Wijziging arbeidstijden
 • Bel & Internet beleid
 • Medewerkerstevredenheid onderzoek
 • Functiebeschrijvingen ontwikkelen
 • ZZP transformatie naar werkgever