Interim HR opdracht

Bent u op zoek naar een interim HR Professional? Neem direct contact op met mij om de inhoud en duur van de opdracht te bespreken en mijn beschikbaarheid te controleren. Ik ben inzetbaar in de volgende situaties:

* Ter vervanging bij zwangerschapsverlof of langdurig ziekteverlof van uw HR Professional
* Vanwege (tijdelijk) onvoldoende capaciteit op uw HR afdeling
* Tijdens moeilijke situaties die de organisatie door moet zoals reorganisatie, verhuizing, integratie of andere organisatieveranderingen

Wanneer uw HR Professional tijdelijk uitvalt, bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, zwangerschap of sabbatical, is het verstandig deze werkzaamheden en verantwoordelijkheden onder te brengen bij een Interim HR Professional. De zaak moet 'letterlijk' worden waargenomen. Het komt voor dat deze situatie zich plotseling voordoet. De HR taken moeten worden waargenomen maar er is weinig of geen tijd om werkzaamheden zorgvuldig over te dragen. Door mijn achtergrond en ervaring ben ik in staat om de organisatie snel te leren kennen en snel de taken eigen te maken. Mijn persoonlijkheid helpt mij bij het leggen van de juiste verbindingen, het creëren van overzicht en de juiste prioriteiten te stellen. Een interim HR Professional kan ook ingezet worden in crisissituaties in uw organisatie zoals bijvoorbeeld een overname, integratie, reorganisatie of andere ingrijpende verandering. Juist in een dergelijke situatie sta ik graag voor u klaar. Ik neem als interim HR Professional een neutrale positie in waardoor ik, met een objectieve blik, de situatie samen met u kan managen en tot een goed resultaat voor u en uw medewerkers kan brengen.

 

Elke situatie is bespreekbaar. Tijdens een eerste kennismaking zal ik een zorgvuldige analyse maken van de opdracht waarna ik op korte termijn aan de slag kan gaan voor uw organisatie.